این برنامه به هیچ  وجه اطلاعات شخصی شما را جمع آوری و یا ذخیره نمی کند.

This program does not collect or store your personal information in any way.

Este programa no recopila ni almacena su información personal de ninguna manera.

لا يقوم هذا البرنامج بجمع أو تخزين معلوماتك الشخصية بأي شكل من الأشكال.