درباره من
فرهاد کارگران هستم، از سال 1392 برنامه نویسی اندروید رو شروع کردم
لیسانس نرم افزار دارم  و مدرک خودم رو از دانشگاه خیام مشهد گرفتم.